RSS

Formularz Rejestracyjny na rok szkolny 2020/2021

Łączna suma opłat za szkołę wynosi: $400 (jedno dziecko), $750 (dwoje dzieci), $1050 (troje lub więcej dzieci).

Opłata tylko za religię wynosi $200. Opłata rejestracyjna wynosi $100 od dziecka i stanowi część opłaty za szkołę.

Prosimy wypisywać czeki na: Polish School in Naperville.

Wypełnioną kartę rejestracyjną można wysłać jedynie elektronicznie.

Czeki można wysyłać na: Polish School in Naperville, P.O BOX 9565, Naperville, IL 60567-9565.

Kontakt: Barbara Pańczyk (630) 922-1751, Joanna Ludacka (630) 536-6028 lub e-mail: polskaszkolanaperville@gmail.com

REGULAMIN REJESTRACYJNY NA ROK SZKOLNY 2019/2020:

Termin rejestracji dla uczniów powracających mija 30 czerwca (liczy się data z jaką zostanie wysłana rejestracja). Po tym terminie do opłaty za szkołę dodana będzie tzw. opłata za późną rejestrację w wysokości $25 od każdego dziecka.

Przy rejestracji należy uiścić opłatę rejestracyjną w wysokości $100 od każdego dziecka. Jest to opłata bezzwrotna. 

Termin opłaty za szkołę (całość czesnego) mija 30 WRZEŚNIA. Rodziny, które nie wywiążą się z z tego obowiązku finansowego w terminie będą niestety musiały być obciążone karą za zwłokę w wysokości $20 od każdego dziecka za każdy rozpoczęty miesiąc (np. od jednego dziecka może zostać naliczone dodatkowo maksymalnie $160 w skali roku szkolnego).

Rodziny w trudnej sytuacji finansowej, które nie mogą dokonać całości opłat w terminie, w celu uniknięcia kary za zwłokę powinny zwrócić się z prośbą o przedłużenie terminu spłaty do dyrekcji nie później jak do 30 września.

Rodziny, które nie uregulowały należnych opłat za szkołę będą mogły zarejestrować dziecko na kolejny rok szkolny tylko pod warunkiem, że spłacą resztę długu za miniony rok oraz zapłacą całość czesnego za następny rok jedynie w formie gotówki lub money order.

Opłata za nieodpracowany w roku ubiegłym dyżur wynosi $40 od każdej rodziny.

WYSYŁAJĄC ELEKTRONICZNIE KARTĘ REJESTRACYJNĄ OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM/ŁAM SIĘ Z POWYŻSZYM REGULAMINEM I ZGADAM SIĘ Z ZAWARTYMI W NIM WARUNKAMI.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.

 
%d blogerów lubi to: