RSS

Wiadomości szkolne 5/22/2019

Szczegółowe informacje, dotyczące ogłaszania się na stronie szkolnej, a jednocześnie dołączenia do listy sponsorów, znajdziecie Państwo w Dziale Nasi Sponsorzy

NASI SPONSORZY:

 1. Garden Fresh Market – SPONSOR PĄCZKÓW, KANAPEK, SŁODYCZY DLA UCZNIÓW – DZIĘKUJEMY ZA COTYGODNIOWE DONACJE! JESTEŚCIE WIELCY!Prywatny sponsor – Dorota i Thaddeus Knaga
 2. Math Kangaroo
 3. JG Atelier – Flower Design (773) 289-8514
 4. Dr. Edyta Strączyński – Family Medicine
 5. Maria Bochenek – B&W Baird and Warner Realtor
 6. Prywatny sponsor – Danuta Swobodnik
 7. Jolanta Kołacz – Coldwell Banker Realtor/Broker
 8. Dr. Monika Tyszkowski DDS – Smiles Of Lombard
 9. Prywatny sponsor – Monika i Andrzej Ślązak
 10. Photomadox – Paweł Nocoń Photographer (773) 663-1776
 11. Riverview Body Shop – Frank (630) 696-7410 
 12. Dr. Beata Dederowski DDS – Lemont Dental Clinic

WSPIERAJMY NASZYCH SPONSORÓW:

 • KIEDY – 25-go maja od 4:00 do 8:00 PM
 • GDZIE – w Knoch Knolls Park w Naperville – trzeba będzie przejść przez most, żeby dojść do polany, na której odbędzie się piknik
 • SERWUJEMY: kiełbasę, chleb, ogórki kiszone, bigos, wodę, ciasto
 • CO POTRZEBA – rodzice proszeni są o przyniesienie krzesełek, drewna oraz patyków do smażenia kiełbasy

KALENDARZ NA MAJ

 • 24 – normalne zajęcia w szkole – trwa rejestracja na rok szkolny 2019/2020
 • 25 – SOBOTA – piknik szkolny
 • 31 – normalne zajęcia w szkole – zakończenie roku szkolnego

ZALEGŁE OPŁATY

Drodzy Państwo, jeszcze mnóstwo rodzin nie uregulowało zaległości za bieżący rok. Będziemy zmuszenie zaostrzyć przepisy na najbliższy rok. Jest to ogromy stres dla wszystkich zaangażowanych w prowadzenie szkoły. Musicie Państwo wiedzieć, że dla wielu z nas jest to praca wolontariacka, a problem jaki dotyka nas co roku z zaległymi opłatami to ogrom dodatkowej pracy. Prosimy o jak najszybszy kontakt.

Niestety świadectwa dzieci, których rodzice nie uregulowali do tej pory opłat zostały wstrzymane przez dyrekcję. Dzieci te będą mogły otrzymać świadectwo dopiero po wakacjach.

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Prosimy o wypełnianie rejestracji na rok 2019/2020. Formularz rejestracyjny znajduje się tutaj. Prosimy o zapoznanie się z nowymi warunkami rejestracji, które zamieściliśmy na stronie z formularzem.

SPRZEDAŻ PODRĘCZNIKÓW

Najnowsza wiadomość w sprawie sprzedaży podręczników: pozostajemy przy starych podręcznikach. Rodzice, którzy zapisali już swoje dzieci mogą zamówić podręczniki i odebrać je w ostatnim dniu szkoły, 31-go maja. Prosimy wydrukować odpowiednią formę na podręczniki i wypełnioną formę przynieść z opłatą w najbliższy piątek do szkoły.

FORMA PODRĘCZNIKOWA DO PRZEDSZKOLA P-4

FORMA PODRĘCZNIKOWA DO ZERÓWKI

FORMA PODRĘCZNIKOWA DO KLASY 1

FORMA PODRĘCZNIKOWA DO KLASY 2

FORMA PODRĘCZNIKOWA DO KLASY 3

FORMA PODRĘCZNIKOWA DO KLASY 4

FORMA PODRĘCZNIKOWA DO KLASY 5

FORMA PODRĘCZNIKOWA DO KLASY 6

FORMA PODRĘCZNIKOWA DO KLASY 7

FORMA PODRĘCZNIKOWA DO KLASY 8

FORMA PODRĘCZNIKOWA DO KLASY 9

FORMA PODRĘCZNIKOWA DO KLASY 10

FORMA PODRĘCZNIKOWA DO KLASY 11

GLIWIDCZANIE Z WIZYTĄ W NAPERVILLE

Uczniowie ze szkoły w Gliwicach dostali się do finału w swojej kategorii wiekowej (7-miu uczniów z klasy 5-tej) w światowym konkursie „Odyseja umysłu”, który organizowany jest od 44 lat w USA, a sponsorowany jest przez NASA. Uczniowie będą reprezentować swoją prywatną szkołę „Filomata” oraz miasto Gliwice, z którego pochodzą, jak również Polskę. Przylecieli w poniedziałek 20-go maja do Chicago. Obecnie są w Lansing Michigan.
Prezentację tematu, który wybrali będą mieli w sobotę, 25-go maja. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia. W środę, 29-go maja będą w Naperville.


ZDJĘCIA Z PRZYWITANIA NA LOTNISKU

POLSKIE LEGITYMACJE SZKOLNE – WIADOMOŚĆ Z KONSULATU POLSKIEGO

Konsulat Generalny RP w Chicago uprzejmie informuje, że na stronie internetowej KG RP w Chicago znajdują się do pobrania zaktualizowane wzory wniosków o polskie legitymacje ucznia i nauczyciela.
https://chicago.msz.gov.pl/pl/polonia/legitymacje_szkolne/
Legitymacje wydawane są uczniom szkół polonijnych oraz osobom uczącym się języka polskiego w szkołach amerykańskich, a także nauczycielom tych szkół.
Legitymacje uprawniają do skorzystania z ulgowych przejazdów transportem publicznym w Polsce oraz wstępu do polskich muzeów i parków narodowychna takich zasadach jak uczniowie i nauczyciele szkół w Polsce.  Wnioski można składać i odbierać legitymacje za pośrednictwem szkół lub indywidualnie w konsulacie. 
Na formularzu wniosku należy uzyskać potwierdzenie dyrekcji szkoły o pobierania nauki. Potwierdzenie pobierania nauki może być również na odrębnym dokumencie. Potwierdzeniem może być również świadectwo szkolne w przypadku składnia wniosku po zakończeniu roku szkolonego. Legitymacje są ważne na rok szkolny do dnia 30 września. Wnioski o przedłużenie ważności na kolejny rok szkolny składane są na takich samych zasadach jak wnioski o wydanie legitymacji (ten sam formularz wniosku). Przy przedłużeniu ważności legitymacji na kolejny rok szkolny należy przedłożyć konsulowi wydaną wcześniej legitymację.
W przypadku zgubienia, zniszczenia w sposób utrudniający lub uniemożliwiający odczytanie albo jeśli zmianie ulegną dane posiadacza legitymacji należy zgłosić pisemnie taki fakt konsulowi.
Legitymację może otrzymać każdy uczeń nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia.
Legitymacja nie zawiera zdjęcia i jest ważna z innym dokumentem potwierdzającym tożsamość (paszport, dowód osobisty).
Warunkiem przyznawania legitymacji jest aktualna rejestracja szkoły w bazie danych Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą http://www.polska-szkola.pl 
Szkoły są zobligowane do corocznej aktualizacji danych do dnia 30 września.

UWAGI  dot. wniosków o wydanie lub przedłużenie legitymacji:
– wnioski powinny być wypełnione czytelnie, drukowanymi literami;
– na wniosku powinno być zakreślone odpowiednio czy dotyczy on wydania legitymacji, czy jej przedłużenia; 
– należy upewnić się, czy legitymacja była już wydana w poprzednim roku szkolnym;
– data urodzenia powinna być zapisana wg polskich zasad pisowni daty, wraz z podaniem miesiąca słownie;
– potwierdzenia nauki powinno być opatrzone pieczęcią oraz podpisem dyrektora/prezesa szkoły;
– we wniosku należy wpisywać obywatelstwo, zgodne ze stanem faktycznym.
– brzmienie imienia i nazwiska imion powinno być zgodne z dokumentem tożsamości, którym osoba będzie posługiwała się w czasie pobytu w Polsce. 
SKŁADANIE WNIOSKÓW: 
Wnioski mogą być składane do konsulatu przez szkoły lub osoby zainteresowane osobiście lub korespondencyjnie z zaznaczeniem tel. kontaktowego.
ODBIÓR LEGITYMACJI:
Legitymacje odbierane są osobiście w konsulacie przez uprawnionych przedstawicieli szkoły oraz przez rodziców i uprawnionych opiekunów uczniów, a także przez osoby upoważnione do tej czynności na piśmie.
Czas oczekiwania na legitymację wynosi do 30 dni
 od dnia złożenia wniosku.

Więcej informacji:
Konsulat Generalny RP w Chicago 
Referat ds. Współpracy z Polonią
tel. 312 337 8166 wewn. 227
e-mail: Eliza.Kasjan-Gorecka@msz.gov.pl
https://chicago.msz.gov.pl/pl/polonia/legitymacje_szkolne/

Piotr Semeniuk

Wicekonsul
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago
1530 N. Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610
ph: 1 (312) 337 8166, ext. 217
Website: www.chicago.msz.gov.pl
Twitter: @PLinChicago
Facebook: Polish Consulate in Chicago

Reklamy
 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu Maj 22, 2019 w Uncategorized

 

Wiadomości szkolne 5/6/2019

Szczegółowe informacje, dotyczące ogłaszania się na stronie szkolnej, a jednocześnie dołączenia do listy sponsorów, znajdziecie Państwo w Dziale Nasi Sponsorzy

NASI SPONSORZY:

 1. Garden Fresh Market – SPONSOR PĄCZKÓW, KANAPEK, SŁODYCZY DLA UCZNIÓW – DZIĘKUJEMY ZA COTYGODNIOWE DONACJE! JESTEŚCIE WIELCY!Prywatny sponsor – Dorota i Thaddeus Knaga
 2. Dr. Beata Dederowski DDS – Lemont Dental Clinic
 3. Math Kangaroo
 4. JG Atelier – Flower Design (773) 289-8514
 5. Dr. Edyta Strączyński – Family Medicine
 6. Maria Bochenek – B&W Baird and Warner Realtor
 7. Prywatny sponsor – Danuta Swobodnik
 8. Jolanta Kołacz – Coldwell Banker Realtor/Broker
 9. Dr. Monika Tyszkowski DDS – Smiles Of Lombard
 10. Prywatny sponsor – Monika i Andrzej Ślązak
 11. Photomadox – Paweł Nocoń Photographer (773) 663-1776
 12. Riverview Body Shop – Frank (630) 696-7410 

WSPIERAJMY NASZYCH SPONSORÓW:

PIKNIK SZKOLNY

 • KIEDY – 25-go maja od 4:00 do 8:00 PM
 • GDZIE – w Knoch Knolls Park w Naperville – trzeba będzie przejść przez most, żeby dojść do polany, na której odbędzie się piknik
 • SERWUJEMY: kiełbasę, chleb, ogórki kiszone, bigos, wodę, ciasto
 • CO POTRZEBA – rodzice proszeni są o przyniesienie krzesełek, drewna oraz patyków do smażenia kiełbasy

KALENDARZ NA MAJ

 • 3 – normalne zajęcia w szkole – trwa rejestracja na rok szkolny 2019/2020
 • 4 – SOBOTA – Parada 3-majowa – każda rodzina wybiera się na własną rękę; niestety w tym roku nie wybieramy się jako grupa gdyż nie mieliśmy wystarczająco chętnych
 • 10 – normalne zajęcia w szkole – trwa rejestracja na rok szkolny 2019/2020
 • 17 – normalne zajęcia w szkole – trwa rejestracja na rok szkolny 2019/20201
 • 24 – normalne zajęcia w szkole – trwa rejestracja na rok szkolny 2019/2020
 • 25 – SOBOTA – piknik szkolny
 • 31 – normalne zajęcia w szkole – zakończenie roku szkolnego

ZALEGŁE OPŁATY

Drodzy Państwo, jeszcze mnóstwo rodzin nie uregulowało zaległości za bieżący rok. Prosimy o niezwłoczny kontakt. Termin ostateczny już minął. Jeśli otrzymaliście Państwo od nas mailem list z prośbą o uregulowanie należności, dziecko Wasz jest narażone na nieotrzymanie świadectwa. Szkoła boryka się z opłatami za wynajem budynku oraz z wypłatami dla nauczycieli gdyż nie wpłynęło jeszcze ponad $20,000 za czesne. Będziemy zmuszenie zaostrzyć przepisy na najbliższy rok. Jest to ogromy stres dla wszystkich zaangażowanych w prowadzenie szkoły. Musicie Państwo wiedzieć, że dla wielu z nas jest to praca wolontariacka, a problem jaki dotyka nas co roku z zaległymi opłatami to ogrom dodatkowej pracy. Prosimy o jak najszybszy kontakt.

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Prosimy o wypełnianie rejestracji na rok 2019/2020. Formularz rejestracyjny znajduje się tutaj. Prosimy o zapoznanie się z nowymi warunkami rejestracji, które zamieściliśmy na stronie z formularzem.

SPRZEDAŻ PODRĘCZNIKÓW

Z uwagi na to, że niektóre podręczniki ulegną zmianie, wstrzymujemy się ze sprzedażą podręczników w maju. Już wkrótce podamy więcej szczegółów dotyczących tego tematu. Przepraszamy za podanie błędnej informacji w ubiegłym tygodniu.

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu Maj 6, 2019 w Uncategorized

 

Wiadomości szkolne 5/2/2019

Szczegółowe informacje, dotyczące ogłaszania się na stronie szkolnej, a jednocześnie dołączenia do listy sponsorów, znajdziecie Państwo w Dziale Nasi Sponsorzy

NASI SPONSORZY:

 1. Garden Fresh Market – SPONSOR PĄCZKÓW, KANAPEK, SŁODYCZY DLA UCZNIÓW – DZIĘKUJEMY ZA COTYGODNIOWE DONACJE! JESTEŚCIE WIELCY!Prywatny sponsor – Dorota i Thaddeus Knaga
 2. Riverview Body Shop – Frank (630) 696-7410 
 3. Dr. Beata Dederowski DDS – Lemont Dental Clinic
 4. Math Kangaroo
 5. JG Atelier – Flower Design (773) 289-8514
 6. Dr. Edyta Strączyński – Family Medicine
 7. Maria Bochenek – B&W Baird and Warner Realtor
 8. Prywatny sponsor – Danuta Swobodnik
 9. Jolanta Kołacz – Coldwell Banker Realtor/Broker
 10. Dr. Monika Tyszkowski DDS – Smiles Of Lombard
 11. Prywatny sponsor – Monika i Andrzej Ślązak
 12. Photomadox – Paweł Nocoń Photographer (773) 663-1776

WSPIERAJMY NASZYCH SPONSORÓW

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NAJNOWSZYMI ZMIANAMI JAKIE ZOSTAŁY WPROWADZONE DO NASZEGO KALENDARZA SZKOLNEGO

 • 3 – normalne zajęcia w szkole – trwa rejestracja na rok szkolny 2019/2020
 • 4 – SOBOTA – Parada 3-majowa – każda rodzina wybiera się na własną rękę; niestety w tym roku nie wybieramy się jako grupa gdyż nie mieliśmy wystarczająco chętnych
 • 10 – normalne zajęcia w szkole – trwa rejestracja na rok szkolny 2019/2020
 • 17 – normalne zajęcia w szkole – trwa rejestracja na rok szkolny 2019/20201
 • 24 – normalne zajęcia w szkole – trwa rejestracja na rok szkolny 2019/2020
 • 25 – SOBOTA – piknik szkolny
 • 31 – normalne zajęcia w szkole – zakończenie roku szkolnego

BIERZMOWANIE NASZYCH UCZNIÓW

ZALEGŁE OPŁATY ORAZ ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Drodzy Państwo, jeszcze mnóstwo rodzin nie uregulowało zaległości za bieżący rok. Prosimy o niezwłoczny kontakt. Termin ostateczny jest jutro. Jeśli do tego terminu rodzice nie uiszczą należności, dziecko nie będzie mogło otrzymać świadectwa.

Prosimy o wypełnianie rejestracji na rok 2019/2020. Formularz rejestracyjny znajduje się tutaj. Prosimy o zapoznanie się z nowymi warunkami rejestracji, które zamieściliśmy na stronie z formularzem.

ZAMÓWIENIA NA PODRĘCZNIKI

Rodzice, którzy zapiszą dzieci w maju, będą mogli zamówić podręczniki i odebrać je w szkole do 31 maja. Informacje na temat zamawiania podręczników w czerwcu lub później podamy już wkrótce.

PIKNIK SZKOLNY

 • KIEDY – 25-go maja od 4:00 do 8:00 PM
 • GDZIE – w Knoch Knolls Park w Naperville – trzeba będzie przejść przez most, żeby dojść do polany, na której odbędzie się piknik
 • SERWUJEMY: kiełbasę, chleb, ogórki kiszone, bigos, wodę, ciasto
 • CO POTRZEBA – rodzice proszeni są o przyniesienie krzesełek, drewna oraz patyków do smażenia kiełbasy 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu Maj 2, 2019 w Uncategorized

 

Zmiany w kalendarzu szkolnym na miesiąc maj

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NAJNOWSZYMI ZMIANAMI JAKIE ZOSTAŁY WPROWADZONE DO NASZEGO KALENDARZA SZKOLNEGO

3 – normalne zajęcia w szkole – trwa rejestracja na rok szkolny 2019/2020

4 – SOBOTA – Parada 3-majowa – wybieramy się jako grupa jeśli zgłosi się 50 chętnych

10 – normalne zajęcia w szkole – trwa rejestracja na rok szkolny 2019/2020

17 – normalne zajęcia w szkole – trwa rejestracja na rok szkolny 2019/2020

18 – piknik szkolny – przesunięty na sobotę 25-go maja

24 – normalne zajęcia w szkole – trwa rejestracja na rok szkolny 2019/2020

25 – SOBOTA – piknik szkolny

31 – normalne zajęcia w szkole – zakończenie roku szkolnego

ZABIERZMY DZIECI DO TEATRU

KIEDY? – 12-go maja o 4 PM

GDZIE? – Christian Heritage Academy – 315 Waukegan Rd. Northfield IL

Bilety – www.scenapolonia.com lub (630)-201-8821

Teatr Scena Polonia oraz Studio Teatralne Modjeska zapraszają na Wielką! Multimedialną! Żywiołową! Polską! Wypełnioną Śmiechem! Śpiewem! Tańcem i Muzyką!  
Legendę o Polsce i jej dwóch stolicach!

,,Są w tym polskim kraju, jak brat i jak siostra Dużo starszy Kraków, i Warszawa – młodsza (…)”

Dwie polskie legendy ,,Legenda o smoku Wawelskim” oraz ,,Wars i Sawa” od wieków przekazywane ustnie, spisywane przez wielu autorów, teraz, specjalnie dla najmłodszych odbiorców przygotowane przez nasz teatr! 

                    BILETY: www.scenapolonia.com / 630 201 8821 

Nasze pokolenie, jak też kilka przed nami, wychowywało się na baśniach i legendach. To one, podobnie jak nasz teatr uczą, bawią i wychowują! Zapraszamy!

CZEKA NAS WIELE DODATKOWYCH ATRAKCJI! Bajkowy Musical! Loteria z nagrodami! Pokaz Mody Dziecięcej! 
 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu Kwiecień 16, 2019 w Uncategorized

 

Wiadomości szkolne 4/8/2019

Szczegółowe informacje, dotyczące ogłaszania się na stronie szkolnej, a jednocześnie dołączenia do listy sponsorów, znajdziecie Państwo w Dziale Nasi Sponsorzy

NASI SPONSORZY:

 1. Garden Fresh Market – SPONSOR PĄCZKÓW, KANAPEK, SŁODYCZY DLA UCZNIÓW – DZIĘKUJEMY ZA COTYGODNIOWE DONACJE! JESTEŚCIE WIELCY!Prywatny sponsor – Dorota i Thaddeus Knaga
 2. Photomadox – Paweł Nocoń Photographer (773) 663-1776
 3. Riverview Body Shop – Frank (630) 696-7410 
 4. Dr. Beata Dederowski DDS – Lemont Dental Clinic
 5. Math Kangaroo
 6. JG Atelier – Flower Design (773) 289-8514
 7. Dr. Edyta Strączyński – Family Medicine
 8. Maria Bochenek – B&W Baird and Warner Realtor
 9. Prywatny sponsor – Danuta Swobodnik
 10. Jolanta Kołacz – Coldwell Banker Realtor/Broker
 11. Dr. Monika Tyszkowski DDS – Smiles Of Lombard
 12. Prywatny sponsor – Monika i Andrzej Ślązak

WSPIERAJMY NASZYCH SPONSORÓW

Miała świat u swych stóp. Dzisiaj (8-go kwietnia) mija 110 lat od śmierci Heleny Modrzejewskiej

Była pierwszą i tak naprawdę jedyną polską aktorką, która odniosła wielki i niepodważalny sukces zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Miała wielu adoratorów, w tym Henryka Sienkiewicza, ale wiodła życie dalekie od skandali. Zanim podbiła świat, przeżyła wiele dramatów – śmierć córki i rozłąkę z porwanym na cztery lata przez ojca synem. Zagrała blisko trzysta wybitnych ról, w ponad sześciu tysiącach spektakli, a jej specjalnością był Szekspir. Jednak zdaniem wielu znawców tematu jej największą kreacją była… ona sama. Mija 110 lat od śmierci Heleny Modrzejewskiej. CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ

WAŻNE INFORMACJE

INFORMACJA DOTYCZĄCA KALENDARZA NA KWIECIEŃ

Przez kolejne trzy piątki (12, 19, 26-go kwietnia), z przyczyn od nas niezależnych, zajęcia zostały odwołane. Wracamy do szkoły w piątek 3-go maja.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZALEGŁYCH OPŁAT

Przypominamy i zwracamy się z gorącą prośną o uregulowanie zaległych opłat za szkołę. Czeki można wysyłać na adres korespondencyjny szkoły: Polish School in Naperville, P.O. BOX 9565, Naperville, IL 60567-95653.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOTKANIA PANI DYREKTOR Z RODZICAMI

Spotkanie Dyrekcji z rodzicami odbędzie się w kafeterii szkolnej w piątek 3-go maja o godz. 7:45 PM.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PARADY TRZECIO-MAJOWEJ

Do 10-go kwietnia można zgłaszać udział w Paradzie 3-go Maja. Jeśli będzie za mało chętnych, szkoła nasza wyjątkowo nie weźmie udziału w tegorocznej paradzie.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PIKNIKU SZKOLNEGO

Zapraszamy wszystkich na piknik szkolny do Frontier Sport Complex w Naperville w sobotę 18-go maja w godzinach od 4:00 PM do 8:00 PM. Wstęp oraz poczęstunek jest wolny. W programie muzyka, gry i zabawy dla dzieci.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPISÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Zapisy na nowy rok szkolny 2019/2020 zaczynamy początkiem maja. Już wkrótce uaktualniony będzie formularz rejestracyjny. Prosimy o cierpliwość.

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu Kwiecień 8, 2019 w Uncategorized

 

Spotkanie z logopedą Małgorzatą Stoch

Spotkanie odbędzie się 4 kwietnia. Należy się wcześniej zarejestrować. Prezentacja będzie dotyczyła wędzidełka podjęzykowego (tongue/lip-ties) oraz jakie są negatywne skutki krótkiego wędzidełka i jak sobie z tym radzić. 
Jeżeli wędzidełko podjęzykowe jest prawidłowej długości, to wyciągnięty na zewnątrz język ma zaokrąglony koniec. Natomiast jeśli jego czubek jest wcięty do środka, a język przyjmuje kształt zbliżony do kształtu serduszka prawdopodobnie wędzidełko jest skrócone.

WIĘCEJ INFORMACJI

Adres: 580 West Taylor Road, Romeoville, IL 60446

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu Kwiecień 3, 2019 w Uncategorized

 

Wiadomości szkolne 3/25/2019

Szczegółowe informacje, dotyczące ogłaszania się na stronie szkolnej, a jednocześnie dołączenia do listy sponsorów, znajdziecie Państwo w Dziale Nasi Sponsorzy

NASI SPONSORZY:

 1. Garden Fresh Market – SPONSOR PĄCZKÓW, KANAPEK, SŁODYCZY DLA UCZNIÓW – DZIĘKUJEMY ZA COTYGODNIOWE DONACJE! JESTEŚCIE WIELCY!
 2. Prywatny sponsor – Monika i Andrzej Ślązak
 3. Prywatny sponsor – Dorota i Thaddeus Knaga
 4. Photomadox – Paweł Nocoń Photographer (773) 663-1776
 5. Riverview Body Shop – Frank (630) 696-7410 
 6. Dr. Beata Dederowski DDS – Lemont Dental Clinic
 7. Math Kangaroo
 8. JG Atelier – Flower Design (773) 289-8514
 9. Dr. Edyta Strączyński – Family Medicine
 10. Maria Bochenek – B&W Baird and Warner Realtor
 11. Prywatny sponsor – Danuta Swobodnik
 12. Jolanta Kołacz – Coldwell Banker Realtor/Broker
 13. Dr. Monika Tyszkowski DDS – Smiles Of Lombard

WSPIERAJMY NASZYCH SPONSORÓW

KALENDARZ NA NAJBLIŻSZE TYGODNIE

MARZEC

29 – nie ma zajęć szkolnych

KWIECIEŃ

5 – normalne zajęcia w szkole
12 – nie ma zajęć szkolnych
19 – Wielki Piątek – nie ma zajęć szkolnych
26 – nie ma zajęć szkolnych

OPŁATY ZA SZKOŁĘ I DYŻURY

Prosimy o spłaty w terminie:

Szkoła nasza utrzymuje się jedynie z opłat za szkołę. Nie mamy dotacji ze stanu czy ambasady. Nie mamy więc dodatkowych źródeł. Jeśli Państwo nie płacicie w terminie, szkoła nie ma pieniędzy na opłatę za wynajem budynku ani wypłatę dla nauczycieli. Zdajemy sobie sprawę z trudnej sytuacji ekonomicznej, dlatego nie podnosimy czesnego i dajemy tym rodzinom, które nie są w stanie uiścić opłaty w terminie do końca roku kalendarzowego, możliwość rozłożenia należnej opłaty na raty.

Niestety z uwagi na to, że mnóstwo rodzin zalega jeszcze z opłatami, zmuszeni jesteśmy wprowadzić dodatkową opłatę DLA ZALEGAJĄCYCH RODZIN w wysokości $20 od każdego dziecka za każdy rozpoczęty miesiąc począwszy od stycznia. Wszelkie uwagi i pytania w tej sprawie prosimy kierować do dyrekcji.

$40 – dyżur:

Każda rodzina rejestrująca dziecko do naszej szkoły ma obowiązek odpracowania dyżuru szkolnego raz w roku. Dyżur jest konieczny ze względu na bezpieczeństwo naszych uczniów. Rodziny, które nie odpracują dyżuru szkolnego będą miały podwyższoną opłatę czesnego za szkołę ‚tuition’ w następnym roku szkolnym o $40.00 od rodziny.
W szkole dostępna jest lista dyżurów. Zachęcamy do wybrania sobie wygodnego terminu i zgłoszenia się na dyżur. Lista dyżurnych uaktualniana będzie w dziale „Dyżury”.

DZIECI WYCHOWYWANE PRZEZ EKRAN

Poczekalnia u lekarza. Dwulatek nieruchomo wgapiony w ekran, od 40 minut ogląda dwóch nastolatków, którzy rozpakowują jajka niespodzianki. 

Restauracja. Rodzice, wraz ze znajomymi, pogrążeni w wesołej rozmowie. Obok trójka dzieci, w różnym wieku, przyklejona do agresywnej kreskówki, puszczonej na tablecie.

Samochód. Na tylnym siedzeniu dziesięciolatek i ośmiolatka, pogrążeni w świecie gier. Z słuchawkami na uszach, żeby za bardzo nie przeszkadzać.

Zakupy. W koszyku, oprócz chleba i mleka, roczne dziecko z telefonem w ręce.

Dom. Cała rodzina je kolację przed telewizorem.

Telefon. Obok poczty, prognozy i wiadomości, trzydzieści aplikacji z grami dla dzieci.

PRZECZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu Marzec 25, 2019 w Uncategorized